TERMENI SI CONDITII PENTRU PLATA IN RATE CU CARDUL FOLOSIND MODULUL MOBILPAY

- SISTEMUL NOSTRU DE PLATA CU CARDUL PERMITE ACHIZITIA PIESELOR IN MAXIM 4 RATE !

        -PLATA IN RATE PRESUPUNE UN COMISION SUPLIMENTAR DE 4% LA TOTALUL COMENZII ACESTA REPREZENTAND TAXA PROCESATORULUI DE PLATI. 

IN CAZUL IN CARE ACEST TERMEN NU ESTE RESPECTAT NE REZERVAM DREPTUL DE A ANULA COMANDA.

-PENTRU PLATA INTEGRALA A COMENZILOR CU CARDUL NU SE PERCEPE COMISION SUPLIMENTAR.


  
1.PREZENTUL CERTIFICAT REGLEMENTEAZA CADRUL NECESAR PRIVIND GARANTIA PRODUSELOR DE ORIGINE,PRODUSELOR DE SCHIMB DE ORIGINE,PRODUSELOR OMOLAGATE SAU CERTIFICATE,MATERIALELOR DE EXPLOATARE,ASTFEL CUM ACESTEA TOATE SUNT DEFINITE IN OG 80/2000 SI IN ANEXA OMTCT NR 2.135/2005,MATERIALELOR DE INTRETINERE SI PRODUSELOR RECONDITIONATE CARE SUNT DESTINATE VEHICULELOR RUTIERE INTRODUSE PE PIATA DE SC AUTOBIT UPGRADE SRL CARE SUNT COMERCIALIZATE DE CONSUMATORI, DENUMITE IN CONTINUARE PRODUSE/ MATERIALE.* IN CAZUL TRANZACTIILOR EFECTUATE IN RATE CU CARDUL DE CREDIT DE LA BRD FINANCE NU SE POATE FACE CREDITARE.

2. IN SENSUL PREZENTULUI CERTIFICAT ,TERMENII DE MAI JOS AU URMATOAREA SEMNIFICATIE:

CONSUMATORUL ESTE DEFINIT CONFORM ART.2 PCT.2 DIN OG21/1992 REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE SI ART2 LITERA A) DIN LEGEA 449/2003,VANZATORUL ESTE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA AUTORIZATA CARE IN CADRUL ACTIVITATII SALE COMERCIALIZEAZA PRODUSE INTRODUSE PE PIATA DE SC AUTOBIT UPGRADE SRL IN CONDITIILE UNUI CONTRACT INCHEIAT CU CONSUMATORUL,UNITATEA DE SERVICE AUTO ESTE OPERATORUL ECONOMIC CARE ARE CAPABILITATEA TEHNICA ADECVATA DE A DESFASURA ACTIVITATI DE REPARATII ,DE INTRETINERE SI /SAU DE REGLARE FUN CTIONALA A VEHICULELOR RUTIERE, DE RECONDITIONARE PRODUSE,PRECUM SI ACTIVITATILE DE INLOCUIRE SASIURI SI/SAU CAROSERII ALE VEHICULELOR SI CARE IN URMA UNEI EVALUARI AU FOST AUTORIZATI DE CATRE REGISTRUL AUTO ROMAN (RAR) CONFORM OMTCT NR.2 .131/2005.

3. PRODUSELE CARE FAC OBIECTUL PREZENTULUI CERTIFICAT DE GARANTIE SUNT GARANTATE PENTRU DEFECTE CE POT APAREA IN PERIOADA DE GARANTIE.GARANTIA PRODUSELOR ESTE DE 24 DE LUNI , TERMEN CALCULAT DE LA DATA CUMPARARII ,CU EXCEPTIA PRODUSELOR A CAROR DURATA MEDIE DE UTILIZARE ESTE MAI MICA DE 1 AN , DUPA CUM URMEAZA:

-BECURI 3 LUNI

-STERGATOARE PARBRIZ 6 LUNI

-PIESELE COMPONENTE SI CONEXE ALE SUSPENSIEI SI DIRECTIEI :3 LUNI PENTRU UTILIZARE TAXI, SCOALA SOFERI, AUTOVEHICULE CU DESTINATII SPECIALE( INTERVENTII,SALVARI,POLITIE,TRANSPORT SPECIAL,CURIERAT)

GARANTIA SE ACORDA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 449/2003. GARANTIA SE ACORDA LA SEDIUL INSCRIS IN CERTIFIACTUL DE GARANTIE.

3.1 MATERIALELE DE EXPLOATARE AU UN TERMEN DE VALABILITATE DE MINIM 24 LUNI DACA SE RESPECTA CONDITIILE DE TRANSPORT , DEPOZITARE , PASTRARE SI MANIPULARE,CALCULAT DE LA DATA FABRICATIEI INSCRISA PE AMBALAJ/RECIPIENT.

3.2 MATERIALELE DE INTRETINERE AU UN TERMEN DE VALABILITATE DE MINIM 24 LUNI DACA SE RESPECTA CONDITIILE DE TRANSPORT , DEPOZITARE , PASTRARE SI MANIPULARE,CALCULAT DE LA DATA FABRICATIEI INSCRISA PE AMBALAJ/RECIPIENT.

3.3ACUMULATORII AU UN TERMEN DE GARNATIE DE 24 DE LUNI ,CALCULAT DE LA DATA CUMPARARII. PRIN EXCEPTIE,ACUMULATORII PENTRU AUTOVEHICULE TIP CAMIOANE SI PENTRU MOTOCICLETE AU UN TERMEN DE GARANTIE DE UN (1) AN , IAR ACUMULATORII PENTRU VEHICULE CU DESTINATIE SPECIALA AU UN TERMEN DE GARANTIE DE 6 LUNI CONFORM CERTIFICATELOR DE GARANTIE CARE LE INSOTESC DE LA PRODUCATOR,TERMENE CALCULATE DE LA DATA CUMPARARII.

3.4 GARANTIA SE ACORDA PENTRU LIPSA DE CONFORMITATE SI/SAU VICII ASCUNSE

3.5 PENTRU ORICE LIPSA DE CONFORMITATE DIN PERIOADA GARANTIEI SI/SAU VICIU ASCUNS APARUT IN TIMPUL DURATEI MEDII DE UTILIZARE A PRODUSULUI SAU MATERIALULUI ,SC AUTOBIT UPGRADE SRL SE ANGAJEAZA FATA DE CONSUMATOR SA INLOCUIASCA ORI SA REPARE PRODUSUL CUMPARAT SAU SA RESTITUIE PRETUL PLATIT DE CONSUMATOR FARA ALTE PRETURI SUPLIMENTARE

3.6 GARANTIA PENTRU MANOPERA ACCEPTATA DE SC AUTOBIT UPGRADE SRL ESTE DE 3 LUNI DE LA DATA EMITERII FACTURII CARE INCLUDE MANOPERA

4. DACA PRODUSUL NU ESTE IN STARE DE FUNCTIONARE ASA CUM S-A GARANTAT,REMEDIILE VOR CONSTA , IN ACEASTA ORDINE, IN : REPARAREA,INLOCUIREA PRODUSULUISAU , DACA ACEST LUCRU NU VA FI POSIBIL DIN CAUZA INDISPONIBILITAII DE STOC,RESTITUIREA PRETULUI DE ACHIZITIE NU SI A PRETULUI TRANSPORTULUI. IN NICI UN CAZ S.C. AUTOBIT UPGRADE SRL SI DISTRIBUITORII SAI SAU DEALERII AUTORIZATI NU VOR FI SUPUSI PLATIRII ORICAROR DAUNE CE DEPASESC PRETUL DE ACHIZITIE AL PRODUSULUI.

PREZENTUL DOCUMENT ATESTA CA PRODUSUL ACHIZITIONAT BENEFICIAZA DE GARANTIE IN CONDITIILE RESPECTARII REGULILOR DE INSTALARE,UTILIZARE,MANIPULARE SI TRANSPORT.

PRODUSELE DEFECTATE IN PERIOADA DE GARANTIE VOR FI RETURNATE INSOTITE DE URMATOARELE DOCUMENTE ALTFEL NU SE VA BENEFICIA DE DREPTURILE DE GARANTIE ENUMERATE MAI SUS LA PUNCTUL 4 ALIN. 1:

A)COPIE FACTURA/BONUL FISCAL DE CUMPARARE A PRODUSULUI/MATERIALULUI EMIS DE SC AUTOBIT UPGRADE SRL

B)CERTIFICAT DE GARANTIE AL PRODUSULUI /MATERIALULUI,IN ORIGINAL,COMPLETAT CORESPUNZATOR,SEMNAT DE CATRE SC AUTOBIT UPGRADE SRL SI DE CATRE CUMPARATOR

C)COPIE DUPA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SAU CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI AL CARUI PRODUS SAU M ATERIAL FAC OBIECTUL GARANTIEI

D) COPIE CARE ATESTA VALABILITATEA INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE A VEHICULULUI IN MOMENTUL RECLAMARII DEFECTULUI

E)DOVADA MONTARII PIESELOR INTR-UN SERVICE AUTORIZAT R.A.R. ( DEVIZ MONTAJ OBLIGATORIU) PENTRU TIPUL DE MOTOR SI TIPUL DE OPERATIUNE/LUCRARE ,PRECUM SI DOCUMENTELE FISCALE AFERENTE EMISE DE CATRE UNITATEA DE SERVICE AUTO

F)NOTA DE CONSTATARE A LIPSEI DE CONFORMITATE SAU A VICIULUI ASCUNS AL PRODUSULUI /MATERIALULUI EMISA DE UNITATEA SERVICE AUTO AGREATA R.A.R

4.1 GARANTIA ACORDATA PRIN PREZENTUL CERTIFICAT NU AFECTEAZA DREPTURILE CONSUMATORULUI

4.2 DREPTURILE LEGITIME ALE CONSUMATORULUI SUNT PREVAZUTE IN CAP III, ART. 9-14 DIN LEGEA 449/2003 PRIVIND VANZAREA PRODUSELOR SI GARANTIILE ASOCIATE ACESTORA . ORDONANTA NR. 21/1992 PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORILOR, LEGEA NR.296/2004 PRIVIND CODUL CONSUMULUI.

4.3MODALITATILE DE ASIGURARE A GARANTIEI INTRETINERE , REPARARE INLOCUIRE

4.3.1 IN CAZUL LIPSEI CONFORMITATII/VICIILOR ASCUNSE CONSTATATE/APARUTE IN PERIOADA DE GARANTIE/VALABILITATE A PRODUSULUI SAU MATERIALULUI, CONSUMATORUL POATE SOLICITA REPARAREA SAU INLOCUIREA ACESTUIA

4.3.2 PERIOADA DE GARANTIE SE PRELUNGESTE CU TIMPUL SCURS DE LA DATA PREDARII PRODUSULUI/MATERIALULUI LA VANZATOR SAU UNITATEA SERVICE AUTO,PANA LA DATA REPARARII/INLOCUIRII PRODUSULUI. PRELUNGIREA TERMENULUI DE GARANTIE SE INSCRIE IN FISA DE REPARATIE/INLOCUIRE.

4.3.3. CEREREA DE ACORDARE A GARANTIEI VA FI ADRESATA SC AUTOBIT UPGRADE SRL SI VA FI DEPUSA LA VANZATORUL SAU SERVICE-UL AUTO DE LA CARE A CUMPARAT PRODUSUL SAU MATERIALUL MENTIONAT IN DOCUMENTELE DE CUMPARARE INSOTITA DE INSCRISURILE PREVAZUTE LA ART 4 LIT A-F

4.4 DACA SOLICITAREA DE GARANTIE ESTE INTEMEIATA SC AUTOBIT UPGRADE SRL VA REPARA /INLOCUI IN TERMEN DE 15 ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA DEPUNERII CERERII DE GARANTIE ,PRODUSELE/MATERIALELL NECONFORME PRIN INTERMEDIUL VANZATORULUI SAU UNITATII DE SERVICE AUTO DE LA CARE ACESTEA AU FOST CUMPARATE DE CATRE CONSUMATOR

4.5 IN CAZUL SOLICITARII DE GARANTIE PRIN CARE SE INVOCA VICII ASCUNSE,SC AUTOBIT UPGRADE SRL VA REPARA/INLOCUI PRODUSELE/MATERIALELE IN TERMEN DE 15 ZILE CALENDARISTICE DE LA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE EFECTUATE CONFORM ART 13 ALIN2 DIN OG 21/1992,DACA PRODUCATORUL SAU ORGANISMUL TEHNIC ABILITAT CARE A EFECTUAT EXPERTIZA A CONSTAT EXISTENTA ACESTOR VICII.

4.6 DACA DIN DIVERSE MOTIVE SC AUTOBIT UPGRADE SRL NU POATE ASIGURA REPARAREA SAU INLOCUIREA PRODUSELOR/MATERIALELOR NECONFORME SAU CU VICII ASCUNSE, VA ACORDA CONSUMATORULUI MASURI REPARATORII ECHIVALENTE CONFORM ART 1 DIN LEGEA 449/2003

4.7 IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE NEINTEMEIATA CONSUMATORUL VA SUPORTA CHELTUIELILE AFERENTE CERCETARII /EXPERTIZARII PRODUSULUI/MATERIALULUI RECLAMAT CA FIIND NECONFORM ORI CU VICII ASCUNSE (COSTURI POSTALE, DE TRANSPORT ,MANIPULARE,DIAGNOSTICARE,EXPERTIZARE,DEMONTARE,MONTARE,MANOPERA,MATERIALE,UTILIZATE SI AMBALARE).

4.8 PRODUSELE SI MATERIALELE INLOCUITE IN PERIOADA GARANTIEI DEVIN PROPRIETATEA SC AUTOBIT UPGRADE SRL SI VOR FI PREDATE DE CATRE CONSUMATOR SERVICE-ULUI AUTO SAU MAGAZINULUI DE UNDE AU FOST ACHIZITIONATE.

5 SITUATII CARE EXONEREAZA SC AUTOBIT UPGRADE SRL DE RASPUNDEREA PRIVIND GARANTIA SAU CARE CONDUC LA IESIREA DIN GARANTIE A PRODUSULUI/MATERIALULUI

5.1 PRODUSUL/MATERIALUL CUMPARAT DE CATRE CONSUMATOR NU A FOST ACHIZITIONAT DE LA SC AUTOBIT UPGRADE SRL

5.2 CUMPARATORUL A COMANDATA IN MOD GRESIT PRODUSUL SAU A FURNIZAT DATE DE IDENTIFICARE ERONATE

5.3 CUMPARATORUL NU SOLICITA GARANTIA IN TERMENUL MENTIONAT IN PREZENTUL CERTIFICAT SAU NU DEPUNE VREUNUL DIN DOCUMENTELE PREVAZUTE LA ART 4 LIT A-F , ORI ACESTEA SUNT COMPLETATE GRESIT,INCOMPLET SAU NECORESPUNZATOR

5.4 CONSUMATORUL A PIERDUT CERTIFICATUL DE GARANTIE

5.5PRODUSUL/MATERIALUL A FOST FOLOSIT PE ALTE AUTOVEHICULE DECAT CELE INDICATE DE PRODUCATOR

5.6 PRODUSELE PREZINTA O UZURA NORMALA DATORITA FUNCTIONARII

5.7PRODUSELE NU AU MONTATE/INSTALATE/REGLATE/VERIFICATE INTR-O UNITATE SERVICE AUTO AUTORIZATA CONFORM PREVEDERILOR DE LA PCT 3 DIN PREZENTA ORI DE CATRE PRODUCATORUL AUTOVEHICULULUI ORI ACESTE OPERATII AU FOST EFECTUATE FARA SCULE ORI DISPOZITIVE ADECVATE, FARA RESPECTAREA TEHNOLOGIEI DE LUCRU STABILITA DE CONSTRUCTORUL VEHICULULUI SAU A FABRICANTULUI PRODUSULUI

5.8 LA TERMINAREA REPARATIILOR UNITATEA DE SERVICE AUTO NU A EFECTUAT OPERATIILE DE VERIFICARE,ETALONARE,REGLARE IMPUSE DE CONSTRUCTORUL VEHICULULUI SAU FABRICANTUL PRODUSELOR

5.9 PRODUSUL A FOST MONTAT INCORECT SAU IMPREUNA CU PIESE CONEXE UZATE,NECONFORME CU SPECIFICATIILE PRODUCATORULUI,DEFECTE SAU MODIFICATE

5.10 UZURA SAU DEFECTUL PRODUSULUI SE DATOREAZA SUPRASOLICITARII,INTRETINERII SAU REGLAJELOR/VERIFICARILOR PERIODICE NECORESPUNZATOARE, ORI A INTERVENTIILOR NEAUTORIZATE ASUPRA PRODUSULUI IN PERIOADA DE GARANTIE A ACESTORA.

5.11PRODUSUL PREZINTA URME DE LOVITURI,SOCURI MECANICE,ZGARIETURI,RUPTURI,FISURI,INDOITURI,DEFORMARI CARE NU II SUNT IMPUTABILE,SAU A SUFERIT ACTIUNEA UNOR FACTORI EXTERNI PROCESULUI NORMAL DE FUNCTIONARE

5.12 VEHICULUL PE CARE A FOST MONTAT PRODUSUL A FOST ACCIDENTAT SAU A SUFERIT AVARII PRODUSE DE FACTORI EXTERNI ATMOSFERICI SAU DE ALTA NATURA (SOCURI TERMICE,ELECTRICE,MECANICE)SITUATII PROVOCATE DE HAZARD ,STAREA DRUMURILOR SI CONDUCEREA VEHICULULUI ,IMPACT CU CORPURI DURE SI TAIERI ACCIDENTALE,FRECARI LATERALE SAU CENTRALE CU EFECTE DE UZURA SI DEZVOLTARE CALDURA,CONTINUARE RULAJULUI CU DIFERTITE CORPURI TAIOASE

5.13 VEHICULUL PE CARE A FOST MONTAT PRODUSUL A FOST FOLOSIT IN ALTE SCOPURI DECAT CEL PREVAZUT DE CONSTRUCTOR SAU A AFOST EXPLOATAT IN CONDITII NECORESPUNZATOARE PORNIRI CU ROBOT SAU PRIN TRACTARE,DEPASIREA GREUTATII MAXIM ADMISE,COMPETITII SPORTIVE,RALIURI,SAU AU FOST MODIFICATE INSTALATIILE SI SISTEMELE ACESTUIA

5.14 INSTALAREA NEAUTORIZATA PE VEHICULUL DE ECHIPAMENTE/ACCESORII ALTELE DECAT CELE DIN ECHIPAREA DIN FABRICA CARE AR PUTEA AFECTA FUNCTIONALITATEA PRODUSULUI RECLAMAT

5.15DETERIORAREA ORI DISTRUGERA PRODUSULUI DIN CULPA CONSUMATORULUI DATORITA TRANSPORTULUI,MANIPULARII,DEPOZITARII,PASTRARII,UTILIZARII,EXPLOATARII NECORESPUNZATOARE,ORI A CONTACTULUI CU PRODUSE CHIMICE AGRESIVE SAU APROPIERII DE SURSE DE CALDURA

5.16 SERIA/MARCAJU/CODUL CONSTRUCTIV SAU DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI A FOST STERS SAU ACESTA PREZINTA MARCARI ORI STANTARI ARTIZANALE

5.17 DEMONATREA IN PARTI COMPONENTE SAU SUBANSAMBLE A PRODUSELOR,ORI DETERIORAREA SIGILIILOR APLICATE DE PRODUCATORE,ACOLO UNDE ESTE CAZUL

5.18 PIESA S-A DEFECTAT DATORITA ALTOR CAUZE DIN SISTEMUL DIN CARE FACE PARTE

5.19 EXPLOATAREA NECORESPUNZATOARE A VEHICULULUI PRIN NEEFECTUAREA RODAJELOR,A TURATIEI MAXIM ADMISE,DEPASIREA PARAMETRILOR DE LUCRU A SISTEMELOR,SUPRAINCARCARILOR

5.20DEFECTAREA PRODUSELOR DATORITA CORPURILOR STRAINE,PRAFULUI,MIZERIEI PREZENTE IN ZONELE DE FUNCTIONARE A ACESTORA ( EX: SISTEMUL HIDRAULIC,DE UNGERE)

5.21 NERESPECTAREA INTERVALULUI DE REVIZII TEHNICE SI A PROGRAMULUI ACESTORA STABILITE SI IMPUSE CONSTRUCTORUL AUTOVEHICULULUI

5.22 ALTE SITUATII IN CARE SE EXCLUD SAU PIERD GARANTII

-DEPOZITAREA INCORECTA:DEFORMAREA PRIN INCIDENTE DE INDOIRE,PRESARE SAU LOVIRE,APROPIERE DE SURSE DE CALDURA:CONTACT CU PRODUSE CHIMICE AGRESIVE,EXPUNEREA INDELUNGATA LA ACTIUNEA FACTORILOR ATMOSFERICI

-ALEGERA SI MONTAREA INCORECTA A PIESELOR;NECONFORMIZAREA CU CARACTERISTICILE PREVAZUTE IN CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI ;NERESPECTAREA POZITIEI DE MONTAJ;PIESA A FOST GRESIT ALEASA SAU A FOST UTILIZATA PENTRU ALT SCOP DECAT CEL INDICAT DE PRODUCATOR

-PIESA S-A UZAT SAU DETERIORAT DATORITA SUPRASOLICITARII ,INTRETINERII INCORECTE SAU INSUFICIENTE A AUTOVEHICULULUI , NEEFECTUAREA REVIZIILOR PERIODICE CONFORM RECOMANDARILOR PRODUCATORULUI AUTOTURISMULUI ,ATELIERUL DE SPECIALITATE CARE A EFECTUAT MONTAJUL NU A STABILIT VERIFICARILE SI REGLAJELE ULTERIOARE CONFORM TEHNOLOGIEI DE MONTAJ SAU IMPUSE DE PRODUCATORI

-DEFECTIUNI IN FUNCTIONAREA AUTOVEHICULULUI;ABATERI ALE UNGHIULUI SISTEMELOR DE DIRECTIE;FUNCTIONAREA DEFECTUOASA A SISTEMULUI DE FRANARE,FUNCTIONARE UNOR AMORTIZOARE DEFECTE,INDOIREA AXELOR SI FUNCTIONAREA DEFECTUOASA A DIFERENTIALULUI ,IMPROVIZATII CE NU RESPECTA REGULILE DE SIGURANTA A CIRCULATIEI SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULULUI

-DEFECTIUNI IN FUNCTIONAREA AUTOVEHICULULUI;CONTACT CU SUBSTANTE CHIMICE SI/SAU PETROLIERE

-PIESA A FOST GRESIT ALEASA SAU A FOST UTILIZATA PENTRU ALT SCOP DECAT CEL INDICAT IN CATALOGUL PRODUCATORULUI

-PIESA NU A FOST IDENTIFICATA CORECT DATORITA PREZENTARII DE CATRE CUMPARATOR A UNOR DATE ERONATE SAU NU A FOST COMPARATA LA MONTAJ CU PIESA DE INLOCUIT.

CONDITII DE RETUR:

-NU SE ACCEPTA RETUR NICI O PIESA DE ORIGINE (OE) CARE A FOST IDENTIFICATA DUPA SERIA VIN (NUMAR DE IDENTIFICARE) DE CATRE SC AUTOBIT UPGRADE SRL CLIENTUL ASUMANDU-SI CORECTITUDINEA SI NECESITATEA PIESEI IDENTIFICATE.

-ORICE COMANDA PENTRU PIESE ORIGINALE ( OE ) SE LANSEAZA DOAR IN BAZA ACHITARII INTEGRALE IN AVANS A CONTRAVALORII PIESEI RESPECTIVE, RETURUL NEFIIND ACCEPTAT.

-ORICE RETUR SE FACE IN MAXIM 48 DE ORE DE LA LIVRAREA MARFII (SAU RECEPTIA EI PRIN SISTEMUL DE CURIERAT) DOAR DACA:

-PIESA NU SE POTRIVESTE SI IN ACEST CAZ NU SE RETURNEAZA SUMA DE BANI CI SE LIVREAZA PIESA IN BAZA SERIEI VIN DACA EXISTA PE STOC SI NU DEPASESTE SUMA INITIALA. DACA PRETUL PIESEI DORITE IN SCHIMB ESTE MAI MARE CLIENTUL ARE DREPTUL SA SOLICITE RAMBURSAREA INTEGRALA A SUMEI ACHITATE

-AMBALAJUL NU ESTE DETERIORAT

-PIESA NU PREZINTA URMA DE MONTAJ

SE PREZINTA CODURILE DE IDENTIFICARE IN STARE INTACTA ( FARA RUPTURI,ZGARIETURI,MODIFICARI,STERSATURI)

NU SE ACCEPTA RETUR URMATOARELE:

ULEIURI

LICHIDE (FRANA,ANTIGEL,PARBRIZ,APA DISTILATA)

BECURI 

ACUMULATORI

ANVELOPE

PIESE ORIGINALE 

ACCESORII AUTO (ODORIZANTE,INCARCATOR AUTO,COVORASE,PARASOLARE,ETC.)

STERGATOARE PARBRIZ


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM " Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)"


Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


 


Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Auto bit Upgrade, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.


 


Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.


 


Cine suntem și cum ne puteți contacta


 


Sc Autobit Upgrade este  persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Șoseaua Pantelimon 115 sector 2 , cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11939/2012, cod unic de înregistrare fiscală 30792999 (în continuare “Sc Autobit Upgrade” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.


Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm


În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:


 Când vă creați un cont , ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;


În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma  aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum:  număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.;


Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.


Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.


Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.


Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării


Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:


  1. Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs.


Acest scop general poate include, după caz, următoarele:


a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei de vanzari on line


b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;


c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă


d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;


e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;


f) Acordarea de finanțare prin eCredit


Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al nostru , prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 

Când vă creați un cont, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma noastra aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.;

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

 

 

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

 

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Pentru procesarea comenzilor în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

  1. a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei de vanzare;
  2. b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
  3. c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
  4. d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
  5. e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

 

  1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 

  1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea "Contul meu"

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 

  1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

 

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont la noi. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

 

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Mobilpay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologiile procesatorului Mobilpay.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Ce drepturi aveți

 

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail a firmei noastre. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

 

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

Drepturi vizate

Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:

·         să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

·         să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

·         să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

·         acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

·         v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

·         dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

·         acestea au fost prelucrate ilegal; sau

·         ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

·         pentru respectarea unei obligații legale; sau

·         pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul dvs si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la noi, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar noi vom fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului dvs, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

·         acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

·         prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

·         acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

·         v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

·         avem consimțământul dvs.; sau

·         pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

·         pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

·         prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și

·         prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

·         produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

·         vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

·         ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

·         este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau

·         se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.